Markedsføringsloven revideres


Markedsføringsloven revideres

Erhvervs- og vækstministeren har offentliggjort en rapport, der indeholder et forslag til en ny markedsføringslov.  Forslaget sendes nu i høring og forventes at træde i kraft 1. juli 2017.

Ændringerne vil gøre loven i overensstemmelse med EU-retten og samtidig gøre lovens ordlyd mere klar og præcis.

De væsentligste ændringer bliver:

Spamreglerne lempes, således

 • At der i færre tilfælde kræves samtykke fra forbrugerne til markedsføring via email
 • At der kan sendes emails med markedsføring mellem erhvervsdrivende uden forudgående samtykke i de tilfælde, hvor der foreligger et kundeforhold
 • Dette gælder også, hvis man har fået modtagerens emailadresse i forbindelse med en erhvervsmæssig kontakt, fx udveksling af visitkort, tilknytning på Linkedin eller lignende


Følgende regler ophæves:

 • Reglerne om skiltning med organiseret rabat
 • Bestemmelsen om vejledningspligt i forbindelse med salg
 • Forbud mod at anvende begrebet ”Garanti” med mindre forbrugeren gives en bedre retsstilling end efter lovgivningens almindelige regler
 • Krav om at garantitekster altid skal være formuleret på dansk. Dette skal fremover kun være tilfældet, hvis markedsføringen af produktet også er på dansk.
 • Oplysning i forbindelse med kreditkøb.  Dette er i forvejen reguleret i bestemmelsen om markedsføring af kreditaftaler.

Bestemmelsen om krænkelse af forretningskendetegn under gives privat strafferetlig påtale.

Der indføres nye regler om forbrugerombudsmandens kontrolundersøgelser.

Der indføres nye regler om prisoplysninger for serviceydelser, og forbrugerne får øget adgang til at kræve yderligere oplysninger til brug for vurdering af disse oplysninger.

Der indføres nye regler om regulering af boligkreditter.

Endvidere foretages følgende lovmæssige præciseringer:

 • Markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik opdeles i to bestemmelser.  Den ene regulerer god skik mellem erhvervsdrivende samt spørgsmål om erhvervsdrivendes ageren i markedet vedrørende smag og anstændighed, syúndheds- og sikkerhedsmæssige forhold, miljø mm.  Den anden regulerer forbrugernes økonomiske rettigheder, dvs. forhold, som er omfattet af handelspraksisdirektivet.
 • Markedsføringslovens § 3 om vildledning opdeles i 4 bestemmelser, der hver især regulerer:  Vildledende handling, vildledende undladelser, agressive handlinger og vildledning mellem erhvervsdrivende.
 • Bestemmelsen om skjult reklame og købsopfordringer indarbejdes i bestemmelsen om vildledende undladelser. Denne bestemmelse omfatter også den nuværende bestemmelse om salgsfremmende foranstaltninger, der således ophæves.

Vi vil orientere om den nye lov, når denne er vedtaget.

 
Patrade Legal
 

 
Fredens Torv 3A | 8000 Århus C
+45 7020 3770
info@patrade-legal.dk