Koncentration af juridiske kompetencer


Patrade Legal har fået tilført nye, unikke kompetencer og fremstår nu som en af landets mest specialiserede advokatvirksomheder inden for immaterialret.

Ved årsskiftet fusionerede Patrade Legal sine aktiviteter med advokat Lars Karnøe, der siden 2008 har drevet Chas. Hude Legal i et samarbejde med Chas. Hude A/S. Lars Karnøes og Patrades Legals aktiviteter fortsætter i regi af Patrade Legal.

Lars Karnøe er partner og adm. direktør i Patrade Legal, der desuden har ansat advokat Mikkel Kleis. Han kommer også fra Chas. Hude Legal og er nu indtrådt i partnerkredsen i Patrade Legal. Sammen med advokat Eva Aaen Skovbo, der er partner og stifter af Patrade Legal, og advokatfuldmægtig Jakob Andersen, vil de imødekomme et stigende behov for juridisk rådgivning inden for immaterialret.

”Det er vist ingen hemmelighed, at advokatbranchen er udfordret af et behov for øget specialisering. Det gælder på alle områder, men navnligt inden for vores område stiller flere og flere kunder krav om specialisering. Hvis en virksomhed skal igennem en sag, der handler om krænkelse af immaterielle rettigheder, ønsker man en advokat, der er højt specialiseret inden for IPR, frem for blot en advokat, der ved noget om IPR,” siger Lars Karnøe.

Eva Aaen Skovbo sammenligner det med, at kun de færreste går i supermarkedet for at købe bryllupskagen. De fleste vælger en konditor. Hun peger på, at Patrade Legal er et betydeligt skridt foran de fleste advokatkontorer, fordi Patrade Legal har de tekniske kompetencer i huset i kraft af nærheden til patent- og varemærkevirksomheden Patrade A/S.

”Det har man altså ikke på et advokatkontor. Jeg medgiver, at nogle advokater har specialiseret sig i IPR, men de mangler de tekniske kompetencer, som vi har adgang til. Vi kan tilbyde vores kunder at varetage deres interesser lige fra vi beskytter deres immaterielle rettigheder, til der evt. sker en krænkelse, og hele vejen til der er afsagt dom i en krænkelsessag. Vi har i forvejen fuld indsigt i deres sager, og kunderne sparer både tid og omkostninger ved at bruge os,” fortæller Eva Aaen Skovbo.

Hun stiftede Patrade Legal i november 2012 og hendes forventninger er, at der vil komme en endnu større efterspørgsel på specialiserede IPR-advokater i fremtiden. En af årsagerne er det kommende EU-patent, idet EU-patentet forventes at afføde et markant antal krænkelsessager i hele Europa.

”Fusionen er en strategisk beslutning, som jeg mener, vi har taget på rette tid og sted. Vi har skabt en unik koncentration af kompetencer inden for rådgivning om immaterielle rettigheder. Vi supplerer hinanden rigtigt godt kompetencemæssigt, og på den måde har vi bredde, selv om vi hver især er højt specialiserede, siger Eva Aaen Skovbo.”

 
Patrade Legal
 

 
Fredens Torv 3A | 8000 Århus C
+45 7020 3770
info@patrade-legal.dk