EU-domstolen afliver Safe Harbor-ordningen


I en netop afsagt dom har EU-domstolen i sagen C-362/14 erklæret Safe Harbor-ordningen ugyldig, og europæiske virksomheder må nu finde et alternativt grundlag for overførsel af persondata til USA.

 

Sagen kort

I år 2000 indførte Kommissionen med hjemmel i Databeskyttelsesdirektivets Artikel 25(6) den Safe Harbor-ordning, som muliggjorde, at europæiske virksomheder nemmere kunne overføre persondata til USA.

 

Efter en klage til det irske Datatilsyn over Facebooks overførelse af data til USA opstod der tvivl om lovligheden af Kommissionen beslutning, hvilket præjudicielt blev forelagt EU-domstolen, som erklærede beslutningen, og dermed ordningen, ugyldig.

 

Fremadrettet

Europæiske virksomheder skal nu finde et alternativt grundlag at overføre persondata på, hvilket f.eks. kunne være samtykke. Dette indebærer dog, at de berørte virksomheder skal sikre sig, at det kontraktuelle grundlag for samtykket er på plads. Herudover kan virksomhederne i nogen grand anvende de såkaldte Corporate Binding Rules, som muliggør persondataoverførsel mellem koncernforbundne selskaber på tværs af Atlanten.

 

Patrade Legal kan i ovenstående forbindelse hjælpe med yderligere afklaring af konsekvenserne af dommen, og hvilke tiltag virksomhederne bør gøre for at imødegå virkningerne.

 
Patrade Legal
 

 
Fredens Torv 3A | 8000 Århus C
+45 7020 3770
info@patrade-legal.dk