Mikkel Kleis
 
70 20 37 70
60 24 90 53
mkl@patrade-legal.dk

Mikkel Kleis

Mikkel er specialiseret inden for immaterialret og relaterede områder som konkurrenceret og markedsføringsret. Mikkel har også en tilbundsgående erfaring med at yde juridisk rådgivning til virksomheder inden for spilleindustrien og om overholdelse af dansk spillelovgivning.

Mikkel rådgiver om etablering, håndtering og udnyttelse af IP-rettigheder, herunder registrering af rettigheder, IPR-strategi og udarbejdelse kontrakter såsom licensaftaler. Mikkel har desuden en bred erfaring i at yde rådgivning om de juridiske grænser for god markedsføringsskik.

Mikkel assisterer sine klienter med at håndhæve af deres varemærke-, patent-, design- og ophavsrettigheder. Mikkel har erfaring med retssager og har møderet for Landsretten. Desuden har Mikkel repræsenteret flere virksomheder i tvister om domænenavne for Klagenævnet for Domænenavne.

Mikkel er cand.jur. fra Aarhus Universitet og har arbejdet som advokat siden januar 2010. Før sin bestalling som en advokat, var Mikkel ansat som advokatfuldmægtig hos et af de største advokatfirmaer i Danmark. Mikkel har også erfaring med forelæsninger og har i fem år været ansat som ekstern lektor på Århus Købmandsskole.

______________________________________________________________

Ekspertiseområder – Mikkel Kleis

IP-ret, herunder varemærker, patenter, designs, ophavsret, domænenavne

Markedsføringsret

Spillelovgivning

Medieret

Kontakter og forhandling

Retssager

Undervisning

 
Patrade Legal
 

 
Fredens Torv 3A | 8000 Århus C
+45 7020 3770
info@patrade-legal.dk